tiksunpennut_3813

Pakastus ja säilytys

Yhdestä keräyskerrasta saatu siittiömäärä riippuu monesta tekijästä

Yhdellä keräyksellä saatu siittiömäärä vaihtelee. Se riippuu mm koiran rodusta (suoraan verrannollinen kivesten kokoon) ja iästä. Kerätyn sperman laatuun ja määrään vaikuttavat huomattavasti myös monet ympäristötekijät. Kaikenlainen stressi voi vaikuttaa sperman laatuun ja jopa siittiöiden morfologiaan (rakenteeseen).  Talvella kerätty sperma on usein parempilaatuista kuin kesällä. Ujot tai kokemattomat urokset saattavat jännittää vastaanottolla, ja silloin sperman keräys onnistuu paremmin tutussa ympäristössä tai vaikka ulkona. Uros on saatava oikeasti innostumaan ja siihen auttaa parhaiten paikalla oleva juoksuaikainen narttu.
Keräyksen jälkeen sperma sentrifugoidaan siittiöiden erottamiseksi muusta siemennesteestä. Sen jälkeen se laimennetaan erityisellä nesteellä siten, että siittiötiheys saadaan halutun suuruiseksi, yleensä 80 – 100 miljoonaa per olki. Siemennysannos on tällöin kaksi olkea. Jäähdyttäminen tapahtuu asteittain ja lopulta pakastus nestemäisessä typessä, jossa lämpötila on –196 C.

 

 

Pakastesperma säilyy käytännössä ikuisuuksia

Pakastespermaa säilytetään nestetyppitankeissa -196 C lämpötilassa. Sperma säilyy siellä ikuisuuksia. Jokaiseen olkeen on kirjoitettu spermapankin tiedot, pakastuspäivä, koiran rotu ja rekisterinumero tai mikrosiru. Täten vältetään sekaantumisvaara kaikissa tilanteissa. Oljet pakataan lieriöihin (gobletteihin), jotka asetetaan alumiinikiskoon. Kiskojen päihin merkitään spermapankin koiralle antama tunnistuskoodi.

Sperman säilytys maksaa 144 euroa per uros vuodessa ja se laskutetaan taannehtivasti aina vuodenvaihteessa. Olkien määrä ei vaikuta hintaan. Saman omistajan seuraavista koirista saa alennusta; toinen koira maksaa 120 ja kolmas jne. koira 100 euroa vuodessa. On myös mahdollista maksaa useampi vuosi eteenpäin, jolloin seuraava vuosi on 120 euroa ja sitä seuraava 100 euroa, eli kolme vuotta kerralla maksettuna on 364 euroa.

Jos säilytys jätetään maksamatta, on spermapankilla oikeus hävittää pakasteet. Sperman haltijalla on velvollisuus ilmoittaa säilytykseen liittyvistä muutoksista (omistaja vaihtuu tai osoite vaihtuu).

Spermaa voidaan viedä joko pakasteena tai tuoreena. Tuorelähetys säilyy käyttökelpoisena 2-3 vrk. Käytettäessä tuoretta, jäähdytettyä spermaa, se laimennetaan sentrifugoinnin jälkeen säilyvyyttä lisäävällä elatusaineliuoksella. Näyte pakataan kylmävaraajan kanssa styrox-laatikkoon ja lähetetään siinä vastaanottajalle. Laatikkoa ei palauteta.